BAGUAZHANG

Baguazhang is a system of chinese martial arts that involves fluid movements and circular patterns, emphasizing the connection between mind and body. It incorporates footwork and hand movements, promoting balance and internal energy flow. 
Practitioners engage in a meditative-like walking practice and move in a continuous, flowing manner to enhance physical and mental well-being. 
The practice of Baguazhang draws inspiration from the principles and philosophy found in the I Ching, incorporating concepts such as the eight trigrams, yin and yang, and the idea of constant change and transformation.


No experience necessary, everyone is welcome in this class.


* * *

 

Baguazhang is een systeem uit de Chinese gevechtskunsten dat bestaat uit vloeiende 

bewegingen en cirkelvormige patronen, met de nadruk op de verbinding tussen lichaam en geest. Het omvat voetenwerk en handbewegingen om balans en energiestroom te stimuleren.

Er wordt op een vloeiende en meditatieve manier om zo het fysieke en mentale welzijn te verbeteren.
Baguazhang is geïnspireerd op de principes en filosofie van de I Tjing, met concepten als de acht trigrammen, yin en yang en het idee van constante 

verandering en transformation.


Geen ervaring nodig, iedereen is welkom in deze les.

De lessen worden gegeven door de Italiaanse Niccolò Cividini, gecertificeerd Chen Taijiquan Instructeur. Niccolò begon Chinese Krijgskunst te beoefenen toen hij 11 jaar oud was, nam deel aan verschillende Italiaanse en internationale wedstrijden en beoefende Judo en KravMaga. Op 25-jarige leeftijd begon hij een Traditionele aanpak te volgen, waarbij hij traditionele Shaolinquan, Taijiquan, Baguazhang, XingYiQuan en Qi Gong bestudeerde. In 2022 ontving hij een certificering als Instructeur 4 Niveau van de Chenzhenglei Taijiquan Federatie. Hij geeft ook les in Taijiquan (Yang stijl), Baguazhang (Cheng Stijl) en XingYiquan. Hij volgt de principes van Taoïsme en Zenboeddhisme als uitgangspunt van zijn Martial Practice.

iedere woensdag

09u00 -10u00

 

prijs:

1 lesbeurt / 13€

iedere les is los te boeken met je beurtenkaart