PRIJZEN KINDEREN


/// LESSENREEKSEN ///

  • kleuterdans / dancemix / hiphop / jazz

  • showdance / musicaltheater / moderne dans / 

  • cheerleading / breakdance / G-dans

  • 190 € / schooljaar

  • instapprijzen: 160 € / na herfstvakantie – 120 € / na kerstvakantie – 90 € / na krokusvakantie

  • kinderyoga

  • lessenreeks van 5 lessen / 40€

/// KORTINGEN ///

 • 2de kind 10 € korting op de totaalprijs

 • 3de kind 20 € korting op de totaalprijs

 • 4de kind 30 € korting op de totaalprijs

 • Volg je 2 verschillende lessen 30 € korting op de totaalprijs

 • Volg je 3 verschillende lessen 50 € korting op de totaalprijs

  Volg je 4 verschillende lessen 100 € korting op de totaalprijs

 • Volg je 5 verschillende lessen 130 € korting op de totaalprijs

  Volg je 6 verschillende lessen 150 € korting op de totaalprijs

  Volg je 7 verschillende lessen 320  korting op de totaalprijs

/// LIDGELD ///

Het lidgeld (administratieve kosten + verzekering) is inbegrepen

voor bovenstaande lessenreeksen.

 /// DANSKLEDIJ ///

Aangepaste danskledij is verplicht voor alle kinderen.

Deze is verkrijgbaar bij D’STORE

 > Lijst danskledij <

/// LEDENVOORDELEN ///

 • Elk lid ontvangt een DANSHUIS LIDKAART. 

 • Deze geeft je 5% extra korting bovenop de geldende kortingen

 • op al je aankopen bij D’STORE


PRIJZEN VOLWASSENEN


Alle lessen voor volwassenen (met uitzondering van de lessenreeksen) zijn toegankelijk met een beurtenkaart of per losse les!

Beurtenkaarten staan op naam & zijn onbeperkt geldig in tijd.

Je beurtenkaart kan je kopen aan de balie van het Danshuis op vertoon van je lidkaart.

/// BEURTENKAART ///

/// DANS, YOGA & PILATESKAART ///

10 beurten 85 €  / 20 beurten 160 €

Deze kaart geeft toegang tot alle dans-, yoga- & pilateslessen.

Voor de yogalessen van 1u30 betaal je anderhalve beurt op de kaart.

/// WORKOUTKAART ///

10 beurten 75 € / 20 beurten 140 €

Deze kaart geeft toegang tot alle workoutlessen 

/// VITALITEIT PLUS KAART ///

10 beurten 60 € 20 beurten  110 €

Deze kaart geeft toegang tot alle Vitaliteit Plus lessen

/// KORTING SCHOLIEREN / STUDENTEN*///

10 beurtenkaart -10 € / 20 beurtenkaart -20 €

*Op vertoon van je studentenkaart

/// LESSENREEKSEN ///

Allround Dance – 1 schooljaar  195 € (+15 €  éénmalig/schooljaar )

/// ABONNEMENT ///

abonnement 1 jaar  650 €  (studenten: 610€)*

abonnement 6 maanden  350 €  (studenten: 330€)*

abonnement 3 maanden  195 €  (studenten: 185€)*

abonnement 1 maand  85 €  (studenten: 80€)*

(+ 15 €  éénmalig /schooljaar ) * op vertoning van je studentenkaart

Deze kaart geeft ongelimiteerd toegang tot ALLE lessen & workshops

(met uitzondering van de lessenreeksen)

 /// LOSSE LES ///

 12 € 

Alle lessen zijn los te volgen zonder lidmaatschap (en dus zonder verzekering).

 

/// LIDMAATSCHAP ///

15 € / schooljaar

Het lidmaatschap bevat de administratieve kosten en verzekering en is éénmalig per schooljaar te betalen voor ALLE volwassenen.

Het lidgeld dient betaald te worden bij aanvang van het schooljaar of bij aankoop van je eerste beurtenkaart.

Na inschrijving via het inschrijvingsformulier en betaling van je lidgeld ontvang je een DANSHUIS LIDKAART. Deze dien je te tonen bij aankoop van je beurtenkaarten.

/// LEDENVOORDELEN ///

  • Je DANSHUIS LIDKAART geeft je 5% extra korting 

  • bovenop de geldende kortingen op al je aankopen bij D’STORE

/// SPORT- & CULTUURCHEQUES ///

  • Wij aanvaarden sport- & cultuurcheques van SODEXO & EDENRED

/// VERHUUR ZALEN LEUVEN///

Yogazaal (15×5 m) / 30€/uur 

Studio (9×9 m) / 30€/uur 

Loft (9×20 m) / 35€/uur 

Voor meer informatie i.v.m. het huren van de zalen, mail naar leuven@danshuis.com


 ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Deelname aan de lessen gebeurt volledig op eigen risico van de deelnemer.

2. Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

3. Elk wordt verzekerd via Danssport Vlaanderen. Deze verzekering is inbegrepen in het lidgeld van 15 €, bovenop het lesgeld en is verplicht voor alle volwassenen. Voor alle kinderen is de verzekering inbegrepen in het lesgeld.

4. De docenten van het Danshuis kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, materiële schade of ongelukken in en om één van de leslocaties. 

5. De docenten van het Danshuis zijn niet aansprakelijk voor lichamelijke letsels ontstaan tengevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de dansschool of als gevolg van het verblijf in de dansschool of op het terrein van de dansschool. 

6. De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor de aanvang van de lessenreeks te voldoen.

7. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft het Danshuis het recht deelname aan een les te weigeren.

8. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met het Danshuis zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

9. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen is het Danshuis gesloten.

10. Bij te weinig deelnemers kunnen groepen komen te vervallen of worden samengevoegd.

11. Het Danshuis behoudt zich het recht voor om gedurende het seizoen rooster- of lesgeverswijzigingen door te voeren. 

12. Het Danshuis behoudt zich het recht voor om leerlingen van groepsniveau te veranderen in samenspraak met de ouders indien nodig.

13. Een uniform is verplicht voor alle leerlingen -18. 

14. In de danszaal is aangepast schoeisel verplicht.

15. Tijdens onze lessen en/of evenementen worden er regelmatig foto’s en/of filmopnames gemaakt. Dit beeldmateriaal kan door het Danshuis gebruikt worden op haar website en Facebook-pagina, alsook vertoond worden tijdens events of op sponsorlocaties. Foto’s kunnen, conform de bepalingen van denationale wetgeving voor de bescherming van de privacy, uiteraard steeds op vraag verwijderd worden van onze website of Facebook-pagina. U kan hiervoor mailen naar leuven@danshuis.com.

16. De dansschool kan de tarieven, huisregels, lestijden, locaties en voorwaarden wijzigen.

17. Privacybeleid: Het Danshuis verzamelt uw persoonsgegevens in het kader van het opstellen en beheer van haar ledenlijst alsook om de nodige communicaties te kunnen voeren met haar leden inzake, doch niet beperkt tot, de dagelijkse werking, de uurroosters, de activiteiten, … van de vereniging. 

18. Het Danshuis kan uw e-mail of andere persoonsgegevens bekend maken aan sponsors of bedrijven ten behoeve van direct marketing, gerelateerd aan de activiteiten van de vereniging. Indien u als lid van de vereniging bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, dan kan u hier als lid verzet tegen aantekenen door middel van schrijven op ons adres dan wel per e-mail via leuven@danshuis.comHet Danshuis zal alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen om te garanderen dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld, in overeenstemming met dit privacybeleid en de nationale wetgeving voor de bescherming van de privacy.

19. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.