MEDITATIE EN NONDUALISME

Je kan mediteren om heel wat goede redenen. De belangrijkste reden is misschien wel 

dat meditatie ons uitnodigt om te oefenen in nonduaal bewustzijn. 

Nondualiteit komt direct of indirect terug in alle spirituele tradities en staat voor 

“niet-twee”: open gewaar zijn waarin alles welkom is, inclusief de wereld ‘daarbuiten’ 

en de wereld ‘hierbinnen’ waaronder ons ik-gevoel. 

Voorbij elk onderscheid; voorbij concepten waarmee we onze wereld opdelen.

In deze ‘special’ gaan we er niet over filosoferen, maar wel heel praktisch mee aan de slag.

Nondualiteit is immers geen esoterie, wel eenvoudig en direct toegankelijk, 

en toch niet gemakkelijk te vinden voor velen. 

Aan de hand van kort meditatieve oefeningen gaan we ernaar op zoek 

(of beter: laten we ons vinden) en verkennen we hoe we deze manier van zijn 

een plek kunnen geven in ons leven.

Deze workshop wordt gegeven door Sven De Weerdt

DATUM

zondag 21 augustus

10u30 – 12u30

PRIJS

20€ of 2 beurtjes op je kaart of abonnement