LIDMAATSCHAP STUDIO ZUID


Wil je een beurtenkaart of abonnement aanschaffen dien je éénmalig vooraf te registreren.

registratie nieuwe leden


TARIEVEN


 /// PRIJS LIDMAATSCHAP ///

15 € / schooljaar

Het lidmaatschap bevat de administratieve kosten en verzekering en is één jaar geldig

Het lidgeld dient betaald te worden bij aankoop van je eerste beurtenkaart.

/// STUDIO ZUID BEURTENKAART ///

10 lessen 85 €  / 20 lessen 160 €

10 lessen 75 €  / 20 lessen 140 € (studenten)

* Geeft toegang tot alle lessen

* Op naam – onbeperkt geldig

* Voor de lessen van 1u30 betaal je anderhalve beurt op de kaart

 /// VITALITEIT PLUS BEURTENKAART ///

10 lessen 60 € 20 lessen 110 €

* Geeft toegang tot de Vitaliteit Plus lessen

* Op naam – onbeperkt geldig

 /// LOSSE LES ///

 12 € / 15€ (zonder lidmaatschap)

/// ABONNEMENT ///

abonnement 1 jaar  650 € – studenten: 610€

abonnement 6 maanden  350 € – studenten: 330€

abonnement 3 maanden  195 € – studenten: 185€

abonnement 1 maand  85 € – studenten: 80€

Deze kaart geeft ongelimiteerd toegang tot ALLE lessen, workshops & lessenreeksen (mits inschrijving)

/// LESSENREEKSEN / WORKSHOPS ///

Steeds met inschrijving vooraf. Info & prijzen vind je op de pagina’s van de desbetreffende reeks.

 /// TEGEMOETKOMINGEN ///

* Wij aanvaarden sport- & cultuurcheques van SODEXO & EDENRED

* Via je mutualiteit kan je een deel van het lesgeld terugkrijgen. Wij bezorgen jullie hiervoor de juiste documenten na inschrijving.

* Wij aanvaarden de Sportbon van Stad Leuven.

 /// TER INFO ///

* Tijdens feestdagen en schoolvakanties zijn er aangepaste lesuren.

   Deze vind je steeds terug onder het vakantielesrooster.

* Bij ziekte of speciale gelegenheden kunnen lesuren afgelast worden of van lesgever veranderen.

   Dit vind je terug op het lesrooster & je wordt hiervan op de hoogte gehouden via mail.

* Je hoeft nooit vooraf te reserveren voor een les (behalve voor de lessenreeksen & workshops)

* Draag gemakkelijk zittende kledij. De zalen zijn enkel toegankelijk op sokken, blote voeten of met aangepast schoeisel (schone zolen).

   Yoga of pilates doe je op sokken of blote voeten.

* De studio is voorzien van de nodige matjes, dekentjes en kussens.

* Laat geen geld of waardevolle spullen achter in de kleedkamers, neem deze steeds mee in je les.

/// VERHUUR ZALEN///

Yogazaal (15×5 m) / 30€/uur 

Studio (9×9 m) / 30€/uur 

Loft (9×20 m) / 35€/uur 

Voor meer informatie i.v.m. het huren van de zalen, mail naar info@studiozuidleuven.be

X


ALGEMENE VOORWAARDEN


 1. Deelname aan de lessen gebeurt volledig op eigen risico van de deelnemer.

2. Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelname is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts.

3. Elk lid wordt verzekerd via Danssport Vlaanderen of AG. Deze verzekering is inbegrepen in het lidgeld van 15 €, bovenop het lesgeld en is verplicht voor alle volwassenen. Voor alle kinderen is de verzekering inbegrepen in het lesgeld. Studio Zuid geeft na inschrijving de nodige gegevens door aan de verzekering.

4. De docenten van Studio Zuid kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, materiële schade of ongelukken in en om één van de leslocaties. 

5. De docenten van Studio Zuid zijn niet aansprakelijk voor lichamelijke letsels ontstaan tengevolge van het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten binnen de studio, of als gevolg van het verblijf in de studio of op het terrein van de studio.

6. De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor de aanvang van de lessenreeks te voldoen.

7. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Studio Zuid het recht deelname aan een les te weigeren.

8. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Studio Zuid zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

9. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen is de studio mogelijk gesloten.

10. Bij te weinig deelnemers kunnen groepen vervallen of worden samengevoegd.

11. Studio Zuid heeft het recht voor om gedurende het seizoen rooster- of lesgeverswijzigingen door te voeren. 

12. Studio Zuid heeft het recht om leerlingen van groepsniveau te veranderen in samenspraak met de ouders indien nodig.

13. Een uniform kan verplicht worden voor leerlingen die ingeschreven zijn in de jaarlijkse lessenreeksen. 

14. In de danszaal is aangepast schoeisel verplicht.

15. Tijdens onze lessen en/of evenementen worden er soms foto’s en/of filmopnames gemaakt. Dit beeldmateriaal kan door Studio Zuid gebruikt worden op haar website en Facebook-pagina. Foto’s kunnen, conform de bepalingen van denationale wetgeving voor de bescherming van de privacy, uiteraard steeds op vraag verwijderd worden van onze website of Facebook-pagina. U kan hiervoor mailen naar info@studiozuidleuven.be

16. Studio Zuid kan de tarieven, huisregels, lestijden, locaties en voorwaarden wijzigen.

17. Privacybeleid: Studio Zuid verzamelt uw persoonsgegevens in het kader van het opstellen en beheer van haar ledenlijst alsook om de nodige communicaties te kunnen voeren met haar leden inzake de dagelijkse werking, de uurroosters, de activiteiten, … van de vereniging. De  nodige gegevens worden doorgegeven aan Danssport & de verzekeringsmaatschappij.

19. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.