12 week course

MONDAYS  19u00 – 20u00

Start 10 januari

 

Iyengar Yoga Beginners Course

In deze lessen algemene yoga leer je alle lichaamshoudingen, met de staande houdingen

als de belangrijkste. Deze versterken de benen en de armen en geven tegelijkertijd souplesse

aan de gewrichten. Daarnaast heb je zittende houdingen, voor-over-buigers, achter-over-buigers,

omgekeerde houdingen, balansoefeningen, buikoefeningen en twists.

Elke les wordt afgesloten met een liggende rusthouding.

De lessen zijn dynamisch en worden in een logische sequentie opgebouwd.

x

De lessen volgen de Iyengar Yoga methodiek, genoemd naar zijn grondlegger: B.K.S. Iyengar (1918-2014, Pune, India).

De methode onderscheidt zich door haar zoektocht naar precisie in de oefeningen. Elke houding wordt onderzocht

en zo correct mogelijk uitgevoerd. Om het lichaam te ondersteunen wordt er gewerkt met

hulpmiddelen zoals blokken, riemen of dekens.

Iyengar yoga staat bekend voor haar strenge lerarenopleiding die grondige studie

van filosofie, asanas, anatomie en therapeutische kennis omvat.

x

Deze lessen wordt gegeven door Francesca Chiodi Latini, een Italiaanse professionele

hedendaagse danseres, momenteel gevestigd in Leuven.

Francesca is gecertificeerd als Level 1 Iyengar Yoga Teacher (BKS Iyengar Associatie België)

onder leiding van Ann Brosens.

* * * * *

In these yoga classes, you will learn all the postures, with the standing postures as the most important ones.

These strengthen the legs and arms and at the same time give flexibility to the joints.

In addition, there are seated, bending & reverse postures, balance exercises, abdominal exercises

and twists. Each class is concluded with a lying down resting posture.

The classes are dynamic and are built up in a logical sequence.
x
The classes follow the Iyengar Yoga method, named after its founder: B.K.S. Iyengar (1918-2014, Pune, India).

This method is distinguished by its search for precision in the exercises.

Each posture is examined and performed as correctly as possible. In order to support

the body, we work with blocks, straps or blankets.

Iyengar yoga is known for its rigorous teacher training that includes thorough study of

philosophy, asanas, anatomy, and therapeutic knowledge.

x

This class is taught by Francesca Chiodi Latini, an Italian professional

contemporary dancer, currently based in Leuven.

Francesca is certified as a Level 1 Iyengar Yoga Teacher (BKS Iyengar Assiciatie België)

under the guidance of Ann Brosens.

DATA & INSCHRIJVINGEN

 DATA

maandagen 10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3 & 28/3

van 19u00 – 20u00

*

PRIJS

Voor de reeks: 100€ (12 lessen)

OF

Per losse les met je beurtenkaart of abonnement.

Je kan op ieder moment instappen!

*

The classes are in English