ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deelname aan de lessen gebeurt volledig op eigen risico van de deelnemer.

2. Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelname is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts.

3. Elk lid wordt verzekerd via Danssport Vlaanderen of AG. Deze verzekering is inbegrepen in het lidgeld van 15 €, bovenop het lesgeld en is verplicht voor alle volwassenen. Voor alle kinderen is de verzekering inbegrepen in het lesgeld. Studio Zuid geeft na inschrijving de nodige gegevens door aan de verzekering.

4. De docenten van Studio Zuid kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, materiële schade of ongelukken in en om één van de leslocaties. 

5. De docenten van Studio Zuid zijn niet aansprakelijk voor lichamelijke letsels ontstaan tengevolge van het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten binnen de studio, of als gevolg van het verblijf in de studio of op het terrein van de studio.

6. De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor de aanvang van de lessenreeks te voldoen.

7. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Studio Zuid het recht deelname aan een les te weigeren.

8. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Studio Zuid zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

9. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen is de studio mogelijk gesloten.

10. Bij te weinig deelnemers kunnen groepen vervallen of worden samengevoegd.

11. Studio Zuid heeft het recht voor om gedurende het seizoen rooster- of lesgeverswijzigingen door te voeren. 

12. Studio Zuid heeft het recht om leerlingen van groepsniveau te veranderen in samenspraak met de ouders indien nodig.

13. Een uniform kan verplicht worden voor leerlingen die ingeschreven zijn in de jaarlijkse lessenreeksen. 

14. In de danszaal is aangepast schoeisel verplicht.

15. Tijdens onze lessen en/of evenementen worden er soms foto’s en/of filmopnames gemaakt. Dit beeldmateriaal kan door Studio Zuid gebruikt worden op haar website en Facebook-pagina. Foto’s kunnen, conform de bepalingen van denationale wetgeving voor de bescherming van de privacy, uiteraard steeds op vraag verwijderd worden van onze website of Facebook-pagina. U kan hiervoor mailen naar info@studiozuidleuven.be

16. Studio Zuid kan de tarieven, huisregels, lestijden, locaties en voorwaarden wijzigen.

17. Privacybeleid: Studio Zuid verzamelt uw persoonsgegevens in het kader van het opstellen en beheer van haar ledenlijst alsook om de nodige communicaties te kunnen voeren met haar leden inzake de dagelijkse werking, de uurroosters, de activiteiten, … van de vereniging. De  nodige gegevens worden doorgegeven aan Danssport & de verzekeringsmaatschappij.

19. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.